Kenelle


Image
Kuva: Otso Puusti

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään vikojen sijasta voimavaroihin, etsitään mahdollisia ja toivottuja tulevaisuuksia ja tutkitaan mikä on jo edistänyt toivotun tulevaisuuden toteutumista.

Ota yhteyttä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Miksi?


Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan kannattaa tulla, kun kokee tarvitsevansa ulkopuolista tukea ja apua ongelmien ratkaisemiseen ja ajatusten selvittelyyn. Otan vastaan sekä yksilöasiakkaita että pariskuntia. Työyhteisöille ja ryhmille on mahdollisuus saada ryhmävalmennusta.

Sinua varten


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia  on ennaltaehkäisevää tukea ja voi auttaa elämän äkillisissä muutos- tai kriisitilanteissa, itsetunnon tai parisuhteen ongelmissa, päihde- ym. riippuvuuksien hoidossa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tai työssä jaksamisessa. Terapia voi olla myös avuksi jos sinulla on kahden kultuurin elämässä yhteensovittelun tarve tai paluumuuttoon liittyvä kriisi. Ratkaisukeskeisyys on Suomessa ja maailmalla jo vakiintunut suuntaus. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käytetään terapian lisäksi tuloksellisesti myös muilla alueilla, työelämässä ja työnohjauksessa. Pidempää terapiaa, psykiatrista tai muuta apua tarvitsevien kohdalla arvioin tilanteen ja ohjaan eteenpäin.

Toimin myös Siria Oy:n Nuottivalmentajana16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämän eri haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Lisätietoja Koulutus- ja kehittämiskeskus Siria Oy:n sivuilta www.siria.fi ja Kelan sivuilta, www.kela.fi/nuotti-valmennus