Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


Image
Kuva: Otso Puusti

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa löytämään uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja katsoa elämää ja ohjaa parempaan tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä
Vaihtoehtoisia tapoja nähdä - 2016
Maija Albrecht
Image

Miksi?


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa löytämään uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja katsoa elämää ja ohjaa parempaan tulevaisuuteen. Terapiassa käydään yhdessä läpi vaikeita elämäntilanteita, vastoinkäymisiä ja haasteita. Emme juutu menneisyyteen, mutta keskustelun kautta voimme kääntää senkin yhdessä voimavaraksi. Näkökulman vaihtaminen on perustavin ja välttämättömin osa muutosprosessia. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on suhtautumistapa, asenne, joka auttaa puhumaan ongelmista myönteisellä tavalla ja lähestymään niitä rakentavasti.  Se on käytännönläheistä  matalan kynnyksen keskusteluapua, vuoropuhelua. Terapiahetki on sinun aikaasi paremman elämän saavuttamiseen. Et tarvitse lähetettä, vain oman päätöksesi tulla. Terapian jälkeen olet hyväksyvämpi ja empaattisempi itseäsi ja muita kohtaan.

Lisätietoa ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta saat Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys Ratkes ry:n sivuilta,  ratkes.fi ja Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n sivuilta, lyhytterapeuttiyhdistys.fi.

Sinua varten


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on sananmukaisesti lyhytkestoista, eteenpäin suuntautuvaa, asiakkaan omiin taitoihin ja voimavaroihin keskittyvää. Etsimme yhdessä vastauksia keskustellen ja ja tilanteen mukaan erilaisten harjoitteiden ja kotitehtävien avulla. Keskustelu voidaan käydä myös ulkona kävellen.  Koska jokainen ihminen on ainutkertainen, ovat hänen ongelmansakin ainutkertaisia. Tilanteesta riippuen  jo muutama tapaamiskerta voi riittää, yleensä tapaamisia on 4-10, 60 min tai 90 min kerrallaan. Terapia on ehdottoman luottamuksellista ja saat itse päättää tapaamisten määrän.