Ratkaisukeskeinen terapia ja muut terapeuttiset valmennukset


Image
Kuva: Otso Puusti

Ratkaisukeskeinen terapia tarjoaa uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja katsoa elämää ja maailmaa silloin kun tuntuu, että ajatukset ovat jämähtäneet pyörimään vain ongelmien ja vastoinkäymisten ympärillä. TMI Ajatustilan terapeuttiset valmennukset voimaannuttavat ja ohjaavat parempaan tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä
Vaihtoehtoisia tapoja nähdä - 2016
Maija Albrecht
Image

Terapiassa käydään yhdessä läpi vaikeita elämäntilanteita, vastoinkäymisiä ja haasteita. Emme juutu menneisyyteen, mutta keskustelun kautta voimme kääntää senkin yhdessä voimavaraksi. Näkökulman vaihtaminen on perustavin ja välttämättömin osa muutosprosessia. Ratkaisukeskeinen terapia auttaa puhumaan ongelmista myönteisellä tavalla ja lähestymään niitä rakentavasti. Se opettaa erityisen lähestymistavan ja asenteen, joka auttaa ongelman kohtaamisessa ja ratkaisemisessa.

Ratkaisukeskeinen terapia on käytännönläheistä matalan kynnyksen keskusteluapua, vuoropuhelua. Terapiahetki on sinun aikaasi paremman elämän saavuttamiseen. Et tarvitse lähetettä, sillä oma päätöksesi tulla on riittävä pohja terapialle. Ratkaisukeskeisen terapian päämääränä on löytää vahvuuksia heikkouksien sijaan. Terapeuttisen keskustelun jälkeen olet hyväksyvämpi ja empaattisempi itseäsi ja muita kohtaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on sananmukaisesti lyhytkestoista, eteenpäin suuntautuvaa, asiakkaan omiin taitoihin ja voimavaroihin keskittyvää. Etsimme yhdessä vastauksia keskustellen ja tilanteen mukaan erilaisten harjoitteiden ja kotitehtävien avulla. Keskustelu voidaan käydä myös ulkona kävellen. Koska jokainen ihminen on ainutkertainen, ovat hänen ongelmansakin ainutkertaisia. Tilanteesta riippuen jo muutama tapaamiskerta voi riittää, yleensä tapaamisia on 4-10, 60 min tai 90 min kerrallaan. Terapia on ehdottoman luottamuksellista ja saat itse päättää tapaamisten määrän.

Terapeuttiset valmennukset auttavat näkemään tulevaisuuden valoisana ja kiinnostavana – ne auttavat jaksamaan. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Voit varata myös etävastaanoton.